تو مستحق مادر نیستی، چرا که در بلوچستان زندگی می کنی

برو به بالا
فارسی